Toilettet er lig med udtryk og annoncering

Et ordsprog siger, at en virksomheds kvalitet kan dømmes ud fra dens toiletfaciliteter – tages der ikke hånd om de basale behov, er det tvivlsomt i hvor høj grad, andre behov tages hånd om. Udover at definere sig selv gennem sit valg af udstyr kan virksomheder og institutioner yderligere bruge toiletfaciliteter som en unik annonceringsmulighed.

Ordentlige faciliteter vidner om en ordentlig virksomhed

At investere i ordentlige faciliteter vidner om en ordentlig virksomhed. Hos HOPE A/S er der rig mulighed for at få hjælp til at forbedre toiletfaciliteterne ved udskiftning af blandt andet håndtørrere, urinaler og afløb. Missionen hos HOPE A/S er at levere miljøcertificerede, bæredygtige løsninger indenfor toiletudstyr. Udover at kunne spare virksomheder og institutioner mange økonomiske omkostninger ved at skifte til miljøskånsomme faciliteter, er dette imidlertid også en platform for at udtrykke værdier i forhold til miljø og sundhed. At en virksomhed investerer i intelligente løsninger for både virksomhedens og miljøets skyld vidner nemlig om ressource-mindedness og målrettethed.

Intelligent annoncering

Toilettet viser sig også at være en effektiv kommunikationsfaktor på et andet niveau – nemlig når det gælder markedsføring. Toilettet er i denne kontekst den perfekte platform, da toilettet er et klinisk miljø, som er isoleret omverdenens støj og udtryk. Når man befinder sig i et isoleret rum såsom et toilet, søger man ubevidst efter noget, der kan fange blikket og opmærksomheden. En kreativt designet håndtørrer, et urinal med reklameskilt eller levende billeder skaber derfor stor nysgerrighed og leder uforstyrret potentielle kunders opmærksomhed hen på virksomhedens eller institutionens produkt eller ydelse. Resultaterne er definitivt positive, og langt de fleste husker reklamerne på toilettet i et positivt lys og husker generelt reklamernes indhold langt bedre, end hvis de ser reklamerne på andre platforme. HOPE A/S har stor erfaring angående intelligent markedsføring og har hjulpet adskillige virksomheder og institutioner med at effektivisere toiletfaciliteter på flere niveauer.